Uspješno izporučeno mehanizirano široko čelo u rudniku Kakanj (BiH)

Mehanizovana širokočelna samohodna hidraulična podgrada, investicija JP Elektroprivreda BiH u vrijednosti 18,3 miliona KM, puštena je u probni rad u jami Rudnika Kakanj Begići-Bištrani, u utorak, 14. februara 2017.godine.

Becker- WarkopSp. z.o.o. (Poljska) je uspješno isporučio opremu, u čijem je sastavu otkopna mašina SL300 firme Eickhoff, čiji je MIN-TEC d.o.o. ekskluzivni zastupnik. Nabavka je bila finansirana iz sredstava namjenjenih za dokapitalizaciju rudnika u sastavu Koncerna EPBiH.

Budućim radom novog mehanizovanog širokočelnog kompleksa obezbjeđuje se podizanje sigurnosnih aspekata, humaniziranje rada, kontinuitet podzemne eksploatacije, ostvarivanje planirane proizvodnje u skladu sa potrebama Termoelektrane Kakanj, podizanje učinkovitosti i ekonomičnija proizvodnja.