TIEFENBACH

Ovlašteni serviser Tiefenbach Control Systems

TIEFENBACH (Njemačka)
Automatizacija, mehanizacija i konstantan pritisak na snižavanje troškova poziva na “future-proof” tehnologiju budućnosti, je danas prisutan više nego ikad.


Sa ovom inovativnom tehnologijom TIEFENBACH CONTROL SYSTEMS je priznati tržni vođa rangiran prvi među dobavljačima elektrohidrauličnih kontrolnih sistema za aplikacije u rudarstvu, industriji te u offshore područjima.
Višegodišnje iskustvo sa poštovanjem prema procesu aplikacija, kombinirano sa specijalnim znanjem u informacijskoj tehnologiji, elektronici i hidraulici uvrštava TIEFENBACH u poziciju za proizvodnju produkata koji, zahvaljujući njihovoj optimiziranoj tehnologiji i zreloj kvaliteti, osiguravaju dugi vijek trajanja što uveliko pridonosi visokoj razini gospodarske učinkovitosti.

 

Tijesna suradnja sa kupcima jamči, da se uvijek pružaju “tailor-made” rješenja prilagođena individualnim zahtjevima.


Servis: Kako bi se jamčila najveća moguća spremnost za korištenje, osobito u podzemnim operacijama, Tiefenbach mobilni servisni tim je na raspolaganju 24 sata dnevno,opremljen sa najsofisticiranijom opremom.